péntek, október 22, 2010

Defensive space station - clockwise, from top to bottom
1. shield generator
2. command bridge
3. 20,000 megaton warheads
4. air defence ion cannons
5. receiving gate (storage hangars)
6. main gate
7. ion cannons
8. deep space plutonium shaft
9. force field shield
10. living quarters
11. retractable solar panels

Defenzív űrállomás - Felülről lefelé, az óramutató járásának megfelelően a szövegek:
1. pajzsgenerátor
2.parancsnoki híd
3. 20.000 Mt hadászati lövegek
4. légvédelmi ionágyúk
5. fogadó zsilip (teherhangárok)
6. fő zsilipkapu
7. ionágyúk
8. mélyűri plutónium akna
9. erőtér pajzs
10. lakótér
11. behúzható napkollektor